วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมวางมาตรกาณ​รปภ.เส้นทางรถไฟจังหวัดชายแดนใต้

12 มี.ค. 2021
70

 

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางวางระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถและการขนส่งสินค้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการ ตลอดจน ในการขนส่งทางรางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของขบวนรถแต่ละขบวน แต่ละเส้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในพื้นที่ เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม

error: Content is protected !!