วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“แอร์บูล” สยบกระแสข่าวดราม่า ทอ.

“แอร์บูล” สยบกระแสข่าวดราม่า ทอ.
ยัน ซื่อสัตย์ -สุจริต -โปร่งใส
หลังเกิดข่าวลือ มากมาย
ลั่น ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ของกองทัพอากาศ A.I.R. ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดร ความรับผิดชอบ
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองทัพอากาศ” ว่า
กองทัพอากาศ จะยึดหลัก #ซื่อสัตย์ #สุจริต #โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการทุจริต
และ ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ A.I.R.(Airmanship) ความเป็นทหารอากาศ (Integrity and Allegiance) ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (Responsibility) ความรับผิดชอบ
และขอให้กำลังพลกองทัพอากาศปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตอย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!