วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เปิดหมวก อำลา

12 มี.ค. 2021
182
“ผบ.รร.นายเรือ” นำทีม ยืนแถว และเปิดหมวกอำลา ส่ง หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ ที่ออกเรือ ไปฝึก ภาคทะเล ปรับแผน ฝึกภาคต่างประเทศ
เป็น ฝึก ในพื้นที่อ่าวไทย
เพราะCOVID – 19
.
บิ๊กโต้ง พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปิดการฝึกปฏิบัติภาคทะเลของ นักเรียนนายเรือ 2563 ซึ่งทำการฝึก 5 – 31 มีนาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 – 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่
รวมทั้งสิ้นจำนวน 409 นาย เข้ารับการฝึก
โดยมี พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
ประกอบกำลังด้วย เรือหลวงนเรศวร มี นาวาเอก ทรงวิทย์ เรืองไวทย เป็นผู้บังคับการเรือ / เรือหลวงบางปะกง มี นาวาเอก เดช คุรุรัตน์ เป็นผู้บังคับการเรือ และ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร มี นาวาโท ชัยประสิทธิ์ สมปอง เป็นผู้บังคับการเรือ
เพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติบนพื้นฐานของ “ปฏิบัติอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อให้ นักเรียนนายเรือ มีความคุ้นเคยกับเรือ มีชั่วโมงทะเล
โดย นักเรียนนายเรือ ชั้น 4 จะทำหน้าที่นายทหารประจำเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 3 ทำหน้าที่พันจ่าเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 2 ทำหน้าที่พรรคกลิน นักเรียนนายเรือ ชั้น 1 ทำหน้าที่จ่าเรือ และ ในส่วนของนักเรียนนายเรือ ชั้นใหม่ที่เพิ่งรับตัวมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ทำหน้าที่พลทหาร
สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับแผนจากการฝึกปฏิบัติภาคทะเลต่างประเทศ มาเป็นฝึกปฏิบัติภาคทะเลในประเทศพื้นที่อ่าวไทย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
error: Content is protected !!