วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

เข้าวัด!

“อ.แหม่ม นฤมล” นมัสการ “ตุ๊เจ้าเค”ครูบาแห่งน่านนคร วัดกู่เสี้ยว หลังลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านทอผ้า. ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจแนวใหม่ พัฒนาทักษะรองรับ การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารมช.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดน่าน
เยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ซ่อมรถเข็นคนพิการและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ก้าวเดินอย่างมั่นคง
และ ได้เดินทางไปวัดศรีกู่เสี้ยว หนึ่งในวัดขึ้นชื่อของ จ.น่าน ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
พระอาจารย์เจ้าอาวาส ต้องการช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านให้มีรายได้
อีกทั้งวัดกู่เสี้ยว มีกี่ทอผ้า จึงรวมกลุ่มประกอบอาชีพท่อผ้า เป็น“กลุ่มทอผ้าวัดกู่เสี้ยว” เพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
error: Content is protected !!