กลาโหม ร่วมทัพฟ้า เดินหน้า พัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผอ.ศอพท. และ รองผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมและพลังงานทหาร(ผอ.ศอพท ) เจ้ากรมการอุตสาหกรรมพลังงานทหาร และคณะ เข้าพบพล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.
เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โดย มี . พล.อ.ต.อดิเรก สุวคนธ์ รอง จก.สรรพาวุธ.ทอ.
พล.อ.ต.ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทอ.พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง เสธ.พอ. ร่วม
error: Content is protected !!