วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ขึ้นเหนือ ตรวจการสกัดกั้นยาเสพติด ชายแดนทางบก -แม่น้ำโขง

“บิ๊กแก้ว” ขึ้นเหนือ
ตรวจการสกัดกั้นยาเสพติด ชายแดนทางบก -แม่น้ำโขง
ย้ำต้องเข้มงวด เอาจริงเอาจัง ไม่ให้หลุดรอด เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้เป็นอันขาด
พร้อมให้กำลังใจ คนทำงาน
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แม่ทัพน้อยที่3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้อนรับ
ทั้งนึ้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีภารกิจในการสกัดกั้นยาเสพติด
พลเอก เฉลิมพล ชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท
พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในด้านการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยเฉพาะด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ทุกจุดตรวจทั้งหมดจะต้องมีความเข้มงวด เอาจริงเอาจัง ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้เป็นอันขาด
รวมทั้งการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรมช้ามชาติและการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายเข้ามายังราชอาณาจักรไทย
โดยจะต้องมีการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ร่วมกันทั้งทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชนอย่างบูรณาการ
ในการนี้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (ศป.บส.ชน.) ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ ให้รับทราบ
โดยได้ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
และได้ลงเรือตรวจภูมิประเทศแม่น้ำโขง
โดยมี ผู้แทนจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รายงาน ในระหว่างการตรวจภูมิประเทศ
error: Content is protected !!