“ผบ.ทร.” เปิด “ฝึกกองทัพเรือ 2564” สนั่น หาดยาว!

“ผบ.ทร.” เปิด “ฝึกกองทัพเรือ 2564”
สนั่น หาดยาว!
เตรียม ฝึก ภาคสนาม ในทะเลอันดามัน -อ่าวไทย 3 เหล่าทัพ
เปิดตัว อากาศยานไร้คนขับ MARCUS
​.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการฝึกกองทัพเรือ 2564 ที่ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ 2564
​พลเรือเอก ชาติชาย ดูการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจัดกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก พลเรือเอก ชาติชาย ชมการแสดงผลงานวิจัย Static Display โดย มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจคือ อากาศยานไร้คนขับ MARCUS` ที่พัฒนาและวิจัยโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
​ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบทางเรือ เพื่อการป้องกันประเทศ โดยการพัฒนากำลังพลและระบบยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหาร ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ในการเตรียมกำลังให้เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศผ่านการฝึก
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกิจที่ได้รับ จนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน
โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการแล้ว
การฝึกกองทัพเรือยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติ ระบบการควบคุมการบังคับบัญชา ระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวม ตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอีกด้วย
​ในส่วนของการฝึกภาคสนามและภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือ 2564 จะมีขึ้น 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย
ซึ่งกองทัพเรือ กำหนดให้มีรายการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น Harpoon Block 1C การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกยิงตอร์ปิโด จากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ
รวมถึงการการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
โดยได้เชิญกองทัพบก
และกองทัพอากาศ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกตามรายการต่าง ๆ
อันจะนำไปสู่การวางแผนการใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติการรบร่วมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการป้องกันประเทศในอนาคต
error: Content is protected !!