วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กบี้” จัดทัพ สวัสดิการทบ.ใหม่ เปลี่ยน เจ้ากรมฯ

“บิ๊กบี้” จัดทัพ สวัสดิการทบ.ใหม่
เปลี่ยน เจ้ากรมฯ
แต่ไม่ให้เป็น นายสนามมวยลุมพินี แล้ว
ตั้ง นายสนามมวยฯ ต่างหาก ในรูปแบบคณะกรรมการฯ
ภายใต้ “ผอ.ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก”
ผลพวง โควิดฯระลอกแรก ที่สนามมวยลุมพินี เกิดการแพร่ระบาด และเรื่องการปฏิรูปกองทัพ ทำธุรกิจสวัสดิการเชิงพาณิชย์
หลังจาก การแต่งตั้งโยกย้ายล่าสุด มีการตั้ง พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
ส่วน พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ถูกขยับ เป็น รองผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนสนามมวยลุมพินีเป็น ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) โดยไม่มีอบายมุขการแข่งขันผ่านออนไลน์โดยไม่มีคนเข้ามาดู แล้ว
ส่วน ตำแหน่งนายสนามมวยลุมพินีก็ยังต้องมี แต่ในรูปแบบคณะกรรมการชุดหนึ่ง แต่ไม่ใช่ เป็นเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เห็นที่เคยผ่านมา
โดย ตำแหน่งต่างๆจะแยกไปตามหน้าที่เพื่อให้ทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่ เพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหาร ภายใต้ ผอ.ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ซึ่งแต่ละแห่ง จะมีคณะกรรมการคนละชุดกัน เพื่อให้ทำงานได้เต็มที่ จะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน ไม่ใช่ทำงานหลายมือแล้วจะประสบความสำเร็จได้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
error: Content is protected !!