วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

“บิ๊กบี้” 5 G เปิด แอพฯ S.M.A.R.T SOLDIERS ให้ทหาร-ประชาชน ร้องเรียน-ร้องทุกข์

“บิ๊กบี้” 5 G
เปิด แอพฯ S.M.A.R.T SOLDIERS
ให้ทหาร-ประชาชน ร้องเรียน-ร้องทุกข์
แทนการร้องเรียน ด้วยเอกสาร-mannual
ยัน มีพิสูจน์ตัวตน
ป้องกันแจ้งข้อมูลเท็จ กล่าวร้ายป้ายสี
ยัน สานต่อ “บิ๊กแดง” แก้ปัญหา ผู้ใต้บังคับ ผู้บังคับบัญชา
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวถึงเรื่องการร้องทุกข์ ในทบ. ตั้งแต่ยุค พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ.ได้ทำไว้ คือHotline สายตรง ว่า มีคนสงสัยว่าเมื่อ ผมมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.เรื่องนี้ ได้หยุดไป
“ยืนยันว่าไม่ได้หยุด แต่กำลังหาวิธีการใหม่ๆ ให้กำลังพลสามารถเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ได้ง่าย จึงได้สั่งการให้ฝ่ายเทคโนโลยีกองทัพบก จัดทำแอพพลิเคชัน S.M.A.R.T SOLDIERS หรือระบบรับเรื่องร้องทุกข์ “
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน ทั้งระบบแอนดรอยด์ และ iOS
โดยเรื่องหลักๆคือ กำลังพลร้องทุกข์ผู้บังคับบัญชา หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในระเบียบมีอยู่แล้วว่าด้วยวินัยทหาร ปี 2497 แต่ในนั้นเป็นเพียงเอกสาร แต่ตอนนี้ทำเป็นแอพลิเคชัน สามารถร้องทุกข์ ได้ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร
ซึ่งแม้จะมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย แต่ทุกอย่างก็ยังต้องทำตามระเบียบวินัยทหาร
โดยผู้ที่เข้าใช้จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน มีเอกสารประกอบ ไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกัน หรือกล่าวร้องทุกข์เป็นเท็จ
ขณะนี้ทำสำเร็จแล้วอยู่ในขั้นการทดลอง โดยให้หน่วยต่างๆแจ้งให้กำลังพลรับทราบ
นอกจากนี้ ในแอพลิเคชัน ยังสามารถให้คนนอก ร้องเรียน ข้าราชการอื่น หรือปัญหาต่างๆได้ ด้วย
โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะดูแลในส่วนนี้ สรุปก็คือสามารถร้องทุกข์ของทหาร และร้องเรียนเรื่องภายนอกได้
และจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ สามารถโหลดแอพฯ ได้แล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความ
error: Content is protected !!