วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ทหารสีน้ำเงิน ทำระบบกรองน้ำ ให้ โรงเรียน ต่างๆ ที่ อุบลฯ

12 มี.ค. 2021
101
ทหารสีน้ำเงิน
ทำระบบกรองน้ำ
ให้ โรงเรียน ต่างๆ
ที่ อุบลฯ
พร้อม แจกโคเนื้อ ให้ ชาวบ้าน
.
พันเอก เอกศักดิ์ ริมธีระกุล ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม 10 แห่ง ให้แก่ โรงเรียน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งมอบโคเนื้อ นทพ. 10 ตัว ให้แก่สมาชิกกลุ่มโคฯ ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.64
ในพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก และ ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!