วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

เผย โผกลางปี ย้ายน้อย ตั้ง นายพลใหม่ เบาะๆ 43 นาย

เผย โผกลางปี ย้ายน้อย
ตั้ง นายพลใหม่ เบาะๆ 43 นาย
นายพลหญิง 10 นาย
ตามนโยบาย “บิ๊กตู่”
.
ในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลกลางปี 236 นาย ที่ประกาศ ออกมาในค่ำวันนี้ 11 มีนาคม 2564 ถิอว่าเป็น โผเล็ก ย้ายไม่มากนัก และมีการตั้งนายพลใหม่ ในอัตราส่วนที่ลดลง
โดยในส่วนของ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมมีในพลใหม่ 21 นาย และนายพลหญิงใหม่6 นาย
เป็นกองบัญชาการกองทัพไทย มีนายพลใหม่8 นายและนายพลหญิงใหม่3 นาย
กองทัพบกเหล่าทัพที่ใหญ่ที่สุด มีกำลังพลมากสุด จึงมีนายพลใหม่36 นายไม่มีนายพลหญิงใหม่
กองทัพเรือ มีนายพลใหม่ 6 นาย ไม่มีนายพลหญิงใหม่
และกองทัพอากาศ มีนายพลใหม่ 5 นาย เป็นนายพลหญิง1 นาย
ในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม : พันเอกหญิง ศรีสุดา ทัศน์เอี่ยม เป็น รองหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร ละตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสำนักงานศาลมณฑลทหาร
พันเอกหญิง พรรณประภา เกษมคุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม
นาวาเอกหญิง เบญจพร ปฐมานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม
นาวาเอกหญิง วิชชุตา งามอุโฆษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี ถริปภัสสโร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม
นาวาอากาศเอกหญิง ดวงสมร บูรณะพิมพ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม
บก.ทัพไทย : พันเอกหญิง สุจิตรา วัฒนนาวิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!