“แอร์บูล” รื้อโผใหม่ เบาะๆ

“แอร์บูล” รื้อโผใหม่ เบาะๆ
ขยับ เจ้ากรมฯ ที่”บิ๊กนัต” ตั้งไว้
มีทั้ง ขยับออก แล้วให้ยศเพิ่ม
และ ส่งเข้ากรุ
แล้วให้นายทหาร ในกรุ มาลงตำแหน่ง
พร้อมตั้ง ทีมงานหน้าห้อง ขึ้นนายพล
รอยร้าว ยังปรากฏ
ผบ.ทอ.หวังคืนความชอบธรรมหลายตำแหน่ง
แต่ “บิ๊กตู่” สะกิด ไว้
ให้รอ โยกย้ายปลายปี
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ม้ามืด จัดโผกลางปี หลังนั่ง ผบ.ทอ. มา 5 เดือน โดยมีการรื้อหลายตำแหน่งที่ บิ๊กนัต พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนก่อน จัดวางไว้
แม้ว่า จะมีข่าวสะพัดว่า พลอากาศเอก แอร์บูล อยากคืนความชอบธรรม ให้ นายทหารอากาศหลายคน ที่เคยถูกเด้ง แต่ก็ยังไม่ผ่านด่าน พบเอกประยุทธ์ ที่เห็นว่า ครั้งนี้ เป๋นโผกลางปี ย้ายน้อย ให้รอการโยกย้ายปลายปี เลย
แต่ก็มีการย้าย หลายตำแหน่งสำคัญ เช่น พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ
พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
เจ้ากรมช่างอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พลอากาศตรี อนันตชัย แก้วศรีงาม รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล
ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น
เจ้ากรมช่างอากาศ
พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พลอากาศตรี วิทยา ถาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลัง บำรุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พลอากาศตรี สฤษฏ์ วุทธีรพล
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก พิษณุ แก้วเอี่ยม
เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก จักร สุวรรณทัต เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ธนาสนธ์ ธรรมกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก พันธุ์ธัช มูลพินิจรพี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!