วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ยินดี…2 นายพลใหม่ กลาโหม จาก ทบ. มา กห.

ในส่วนของกลาโหม บรรดาผองเพื่อน ตท.26 ยินดี “รองไก่” พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รอง ผบ.พล.ร.9 ที่ได้เป็น พลตรี แม้จะมาที่กลาโหม ก็ตาม แต่ได้เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ส่วน เพื่อน ตท.34 ยินดี เสธ.ช้าง พันเอก วรรธ อุบลเดชประชารักษ์ เสธ.พล.ร.11 ขึ้นเป็น พลตรี. ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม … เรียกเสียงฮือฮา ในกองทีพ ไม่น้อย ‘
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!