วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กบี้” จัดแถว ทบ. เปลี่ยน”ผบ.มทบ.”เพียบ!

“บิ๊กบี้” จัดแถว ทบ.
เปลี่ยน”ผบ.มทบ.”เพียบ!
พร้อม ผบ.หน่วย กรมฝ่ายเสธ.
เปลี่ยน “เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ.”
ไม่ขยับ “มทบ.11-พล.1รอ.” หลังมีข่าวสะพัด คาดรอโผ ตค.
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร กลางปี จำนวน. 246 นาย ซึ่งการจัดทำโผทหารกลางปี เป็นไปอย่างเงียบๆ หลัง มีการประชุม บอร์ด7 เสือกลาโหม ไปแล้ว เมื่อ2 มีค. ที่ผ่านมา
ในส่วนของกองทัพบก บิ๊กบี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
ไม่ได้ขยับ ในส่วน พล.1รอ.-มทบ.11 รอโยกย้ายปลายปี
เปลี่ยน ผบ.มทบ. หลายหน่วย เชาน พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็น รองแม่ทัพน้อย 2 พันเอก สาธิต เกิดโภค เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25
พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่3 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในภาคที่ 2 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 26
พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 พันเอก อโณทัย ชัยมงคล
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่
32 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4เป็น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 41
พันเอก สาธิต เกิดโภค
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25 พันเอก อโณทัย ชัยมงคล
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่
32 พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35
พันเอก กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
พันเอก วิกร เลิศวัชรา
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
พันเอก สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
พันเอก เฉลิมชัย ชอบธรรม
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
พันเอก อดุลย์ แนบสนิท
เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก
พันเอก โฆสิตพงษ์ นิลเอก
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก
พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พลตรี ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!