วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทบ.”ตรวจชายแดนตะวันตก ด่านสิงขร-บ้านพุน้ำร้อน

“ผบ.ทบ.”ตรวจชายแดนตะวันตก
ด่านสิงขร-บ้านพุน้ำร้อน
เยี่ยม ฉก.จงอางศึก, ฉก.ลาดหญ้า, -ฉก.กรมทหารพราน11 -ตชด.146
คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดฯ
สกัดสิ่งผิดกฎหมาย ด้วยยุทโธปกรณ์พิเศษ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน อส.กร.
เผย จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 99 ครั้ง รวม 443 คน
.
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนด้านตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่อง ยาเสพติด, ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรค รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน
โดยได้ตรวจเยี่ยมแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรสีห์หลายพื้นที่ ช่องทางสิงขรด่านขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
และเยี่ยมพบปะกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก,หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11 และตำรวจตระเวนชายแดนที่146
พลเอก ณรงค์พันธ์ นำความห่วงใยของ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมมาให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสกัดกั้นยาเสพติด หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน และ กำชับให้มีการบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเสริมการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกิจการพลเรือน ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะความคืบหน้าในการป้องกันไวรัส COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบเข้าไทยโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรค ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่กองกำลังชายแดนต้องดำรงความเข้มงวด เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์COVID โดยรวมของประเทศดีขึ้น สถานประกอบการในไทยเริ่มดำเนินกิจการได้เกือบปกติ อาจทำให้มีการพยายามลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น
นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ช่วยดูแลประชาชนและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ที่ผ่านมา จากนโยบายของกองทัพบก กองกำลังชายแดนได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งการตั้งจุดตรวจ เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ สำหรับกองกำลังสุรสีห์ซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาในรอบ 6เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 99 ครั้ง รวม 443 รายพร้อมผู้นำพา ,จับกุมยาเสพติดได้ 82 ครั้ง ผู้ต้องหา 109 คน ยึดยาบ้า 273,555 เม็ด, ไอซ์ 50 กิโลกรัม, กัญชาแห้ง 720 กรัม และกระท่อมผง 48.4 กิโลกรัม
และยังต้องเฝ้าระวังช่องทางผ่านเข้าออกชายแดนสำคัญ อาทิ ช่องทางเจดีย์สามองค์ ช่องทางพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี,และช่องทางสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
error: Content is protected !!