วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

กลาโหมไทย – สหรัฐฯ  เปิดเวที คุยออนไลน์

กลาโหมไทย – สหรัฐฯ
เปิดเวที คุยออนไลน์
David Helvy ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ
ห่วง สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง -ทะเลจีนใต้-ความรุนแรงของประเทศเมียนมาร์
ปลัดกลาโหม ยัน ไทยพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อม สหรัฐฯกับAsean
เดินหน้า ความร่วมมือยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ
พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำ เสนาธิการทหาร และเสธ.เหล่าทัพ ร่วมกับผู้แทน ก.ต่างประเทศ ร่วมหารือ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 6 กับ นาย David Helvy รักษาการ ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ฝ่ายกิจการความมั่นคงอินโด-แปซิฟิก พร้อมคณะ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ศาลาว่าการกลาโหม
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เป็นการหารือต่อยอดแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ ค.ศ. 2020 และสานต่อความร่วมมือจากการหารือ ระหว่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กห. และ รมว.กห. สหรัฐฯ ที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่าย ได้หารือสานต่อเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนมุมมองความท้าทายความมั่นคงต่อสถานการณ์ของภูมิภาคร่วมกัน โดยมีความกังวลต่อ สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง ความมั่นคงทางทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ความรุนแรงของประเทศเมียนมาร์
รวมทั้งมีความสนใจขยายความร่วมมือทางทะเลด้านอันดามัน การใช้พื้นที่ทางทหารร่วมกัน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาค บนพื้นฐานหลักอธิปไตย ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศในภูมิภาค ตามหลักกฎหมายสากล ความมีเสรีภาพและทางเลือก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มากขึ้น ผ่านกลไกต่างๆที่มีอยู่ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะการฝึก การศึกษา การพัฒนากองทัพสมัยใหม่และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โดยสหรัฐฯ ได้ย้ำไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และความเป็นแกนกลางของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
และพร้อมยินดีสนับสนุนไทยแก้ปัญหาความท้าทายของภูมิภาครวมทั้งพร้อมเสริมสร้างความทันสมัยของการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทย และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พล.อ.ณัฐ ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ และย้ำไทยยินดีสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคของสหรัฐฯอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพกันและผลประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน
พร้อมย้ำว่า ถึงเวลาที่เราต้องผลักดันการก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาความร่วมมือระหว่างกัน ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทั้งนี้ไทย พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง สหรัฐฯกับอาเซียน ร่วมผลักดันความเจริญ รวมทั้งความสงบสุขและมั่นคงร่วมกัน
error: Content is protected !!