“ทหารพัฒนา15” รวมใจ จิตอาสาฯ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ” ให้กาชาด จังหวัด

“ทหารพัฒนา15”
รวมใจ จิตอาสาฯ
“บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ”
ให้กาชาด จังหวัด
ไว้ช่วยเหลือ ชาวอุทัยธานี
.
“ผู้การเต้” พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพลฯ ร่วมกับนักเรียน ประชาชนจิตอาสา,
เครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยฯ และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี บริจาคโลหิตให้กับ สนง.เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ใน
โครงการ “ บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ”
โดยมีผู้บริจาคโลหิต 89 คน ปริมาณหน่วยเลือด 40,050 ซีซี
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภารกิจหลักในภาพ
รวมของนทพ.
พร้อมทั้งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา และหน้ากากอนามัย ที่ ศาลาประชาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
error: Content is protected !!