วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ทบ. ปรับโฉมสนามมวยลุมพินี เป็น “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก”

ทบ. ปรับโฉมสนามมวยลุมพินี
เป็น “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก”
มวยไทยลุมพินี ครบวงจร ครั้งแรกในรอบ65 ปี
เป็นที่ออกกำลังกาย
ผลิตบุคลากรด้านมวยไทย
มี โรงเรียนฝึกสอนกีฬามวยไทย, -อบรมครูมวย -ฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมมอบใบประกาศ
ไม่มีคนชมสด
แต่ ถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์-ททบ.5 -PPTV
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบกและ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ดำเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพ ให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ควบคู่กับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา
โดยสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบก และเป็นสนามมวยมาตรฐานที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 65 ปี เพื่อใช้สำหรับออกกำลัง ฝึกอบรมกีฬามวยไทย รวมถึงจัดการแข่งขันชกมวยไทยและสากลในนัดสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักกีฬาและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด
กีฬามวยไทยจัดเป็นศิลปะการต่อสู้ของวัฒนธรรมไทยที่แฝงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์ นำมาซึ่งความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ที่ชาวไทย และชาวต่างชาติให้การยอมรับและให้ความสนใจ
โดยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอาวุธประจำตน สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยสร้างเสริมสมาธิ สุขภาพร่างกาย พร้อมการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเชิงรุกและรับ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสวัสดิการสนามมวยเวทีลุมพินี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกอย่างเป็นรูปธรรม ในการใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนและสอดรับกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้ดำรงอยู่ คณะกรรมการอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินีได้มีมติเห็นชอบปรับรูปแบบการให้บริการสนามมวยเวทีลุมพินี ยกระดับสู่การเป็น “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
มวยไทยลุมพินี”
โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าว นอกจากเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว ได้มีการปรับรูปแบบพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านมวยไทย
ประกอบไปด้วยโรงเรียนฝึกสอนกีฬามวยไทย, โรงเรียนฝึกอบรมครูมวย และโรงเรียนฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม อันจะสร้างความภาคภูมิใจและสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้
นอกจากนั้นภายในศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของกีฬามวยไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับการแข่งขันชกมวยจะปรับรูปแบบใหม่จัดในระบบปิด สอดคล้องตามมาตรการ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยงดการจำหน่ายบัตรและอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ได้เท่านั้น
ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ททบ.5 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 20.30 – 22.30 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น. และช่อง PPTV เวลา 16.00 – 18.00 น.
โดยได้เปิดสังเวียนขึ้นชกครั้งแรกในวันเสาร์ ที่ 13 มี.ค. 64 นี้ สามารถรับชมได้ทาง PPTV เวลา 16.00 – 18.00 น.
ทั้งนี้ กองทัพบกมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวของไทย ผ่าน “ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)” ซึ่งถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลในทุกระดับรวมถึงประชาชนทั่วไป ในการใช้สถานที่และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมการผลิตบุคลากรกีฬามวยไทยที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและกีฬาของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลุม พินี ทบ.ปรับโฉมสนามมวย ห"
error: Content is protected !!