วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ป้องกันตัว !

10 มี.ค. 2021
83
“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
ฝึกทบทวน “กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน “กองพันคีรีเขต จ.ยะลา
สอนศิลปะป้องกันตัว
การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
ฝึกความรอบรู้สถานการณ์ในพื้นที่-ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม-การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย -การใช้อาวุธประจำกาย-แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อประสบเหตุ
.
พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต ที่ วัดศรีนคร บ้านศรีนคร ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
โดยมี พันเอกนพพร สิงห์ศักดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่152 /รองหัวหน้าคณะทำงานที่ 1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันคีรีเขต เข้าร่วม
สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 29 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่, ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม, การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อประสบเหตุ
พลตรี ไพศาล ตรวจเยี่ยมการฝึกศิลปะป้องกันตัว พร้อมทั้งสาธิตศิลปะป้องกันตัว การต่อสู้ด้วยมือเปล่า เพื่อให้สมาชิก อรบ.สามารถป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายได้
error: Content is protected !!