วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ป้าอุ๊ ทัพไทย” เยี่ยมเด็กๆบ้านเฟื่องฟ้า มอบของช่วยเหลือ ให้กำลังใจ เด็กอ่อน-พิการทางสมอง

10 มี.ค. 2021
179
“คุณครูอุ๊”บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อม คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินและสิ่งของ เช่น ผ้าอ้อม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งอุดหนุนงานฝีมือของเด็กๆบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการทางสมองและสติปัญญา ในเขตปากเกร็ด
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือ เด็กๆ
error: Content is protected !!