วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

รองผบ.ทร.-ผบ.กองเรือยุทธการ ลงเรือหลวงจักรีนฤเบศร ตรวจความพร้อม ซ้อมยิงจรวด Harpoon โดย รล.ตากสิน

รองผบ.ทร.-ผบ.กองเรือยุทธการ
ลงเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ตรวจความพร้อม
ซ้อมยิงจรวด Harpoon
โดย รล.ตากสิน
ก่อนยิงจริง 25 มีค.นี้
ผบ.เหล่าทัพ ร่วมดูการทดสอบ
กลางอันดามัน
บิ๊กปู พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลงบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ตรวจความพร้อมในการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) ในทะเลของเรือหลวงตากสิน และเรือหลวงสุโขทัย
โดบเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือควบคุมบังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในการฝึกกองทัพเรือ 2564
ทั้งนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (มีความรอบรู้ และร่างกายที่แข็งแรง) องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ)
รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจฯ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมฝึก ได้มีความพร้อมต่อการฝึกที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนดำรงความพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
โดยมี พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ 2564 มาตรวจความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือฯ
บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
error: Content is protected !!