วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ฝ่า ฝน ฝ่า เสียงวิจารณ์ เข็ด! แหย่นักข่าว

พลเอกประยุทธ์ เดินฝ่าสายฝน จากตึกไทยคู่ฟ้า มายังตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยเดินอย่างตัองระมัดระวัง พื้นลื่นด้วย
.
มาประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งแรก ของปีงบฯ2564
นายกฯ บ่น ปมโดนตำหนิ ที่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ ใส่นักข่าวว่า แค่ต้องการจะหยอกเล่น แต่ก็ไม่คิดว่า จะเป็นแบบนี้ ….ต่อไป คงไม่กล้า หยอกเล่นกับนักข่าว แล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!