วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

3 ปี ” ปืนใหญ่ทะเลใต้ ” กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ปืนใหญา แห่งค่ายวชิราวุธ

09 มี.ค. 2021
360
3 ปี ” ปืนใหญ่ทะเลใต้ “
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
ปืนใหญา แห่งค่ายวชิราวุธ
ผบ.ต้น พลตรี ศานติ ศกุลตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธาน วันสถาปกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ครบรอบปีที่ 43 ที่ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้เสียชีวิต
โดยมี พันเอก ปรีชา จันทคณางกูรให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่ 28/21 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่กองพลที่ 5 ลง 9 มี.ค. 2521 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 9 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย
เมื่อจัดตั้งหน่วยในขั้นต้นได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งต่อมาได้โอนการบังคับบัญชา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5ให้กับ กองพลทหารราบที่ 5 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน
และมีผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มาแล้วจำนวน 17 คน
error: Content is protected !!