วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ฝึกในกรุงฯ

พล.ปตอ. เคลื่อนย้ายกำลังพล
อาวุธยุทโธปกรณ์ -ยานพาหนะ
ฝึกในกรุงเทพฯ
จาก นปอ.ทุ่งสีกัน-สรงประภา-แจ้งวัฒนะ
และ แจ้งวัฒนะ ไป ลพบุรี
10-12 มีค.นี้
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปดอ.) จะเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อทดสอบระบบสื่อสารหลังการซ่อมบำรุง ณ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ในวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
โดยจะเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก – ถ.เดชะตุงคะ – ถ.นาวงประชาพัฒนา – ถ.สรงประภา – ทางด่วนศรีสมาน – ถ.แจ้งวัฒนะ ปลายทาง กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น.
นอกจากนั้น ยัง เคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.
โดยเคลื่อนย้ายทางรถยนต์และทางรถไฟจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน – ถ.ทหาร – แยกประดิพัทธ์ – ย่านสินค้าพหลโยธิน – ถ.พหลโยธิน – ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี – แยกพระพุทธบาท จ.สระบุรี ปลายทาง พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล อ.เมือง จ.ลพบุรี
และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 12 มี.ค. 64 เวลา 20.00 น.
จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
:แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
error: Content is protected !!