วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทบ.” กลับมา เดินสายเยี่ยมชายแดน ตามแผนเดิม หลัง โควิดฯคลี่คลาย

“ผบ.ทบ.” กลับมา เดินสายเยี่ยมชายแดน ตามแผนเดิม
หลัง โควิดฯคลี่คลาย
ขึ้นเหนือสุด ชายแดนเมียนมา
กองกำลังนเรศวร จ.ตาก -.แม่ฮ่องสอน
กำชับ ป้องกันชายแดน
สกัดโควิดฯเข้า
ปัญหาหมอกควันไฟป่า
.
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมด้วย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังนเรศวร ด้าน จังหวัดตาก และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และ ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
พลเอก ณรงค์พันธ์ เดินทางไปที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ โดยเน้นย้ำการป้องกันชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตลอดจนสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารภายใต้ภาวะโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วย
.
โดยมี พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฝ่ายทหาร),
นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พันตำรวจเอก สุรกิจ ศรีมนัส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด แม่ฮ่องสอน ต้อนรับ
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในบ้านเราจะส่งสัญญาณดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท การเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด
พลเอก ณรงค์พันธ์ได้กำชับกองกำลังป้องกันชายแดนให้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศทุกช่องทาง รวมถึงเตรียมกำลังพลและโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!