วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เหงา นิดๆ เจ็บ หน่อยๆ

08 มี.ค. 2021
77
เหงา นิดๆ
เจ็บ หน่อยๆ
ไกลบ้าน
ไกลผู้คน
.
ทหาร ชายแดน
ทหาร ยอดดอย
ทหาร ป่าภูเขา
ทหารพราน
:
ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองกำลังนเรศวร
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!