วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ในหลวง” พระราชทานกระเช้าของขวัญ ให้แก่ “ร้อยเอก ธรรมนัส”

“ในหลวง”
พระราชทานกระเช้าของขวัญ
ให้แก่ “ร้อยเอก ธรรมนัส”
รมช.เกษตรฯ เผย ปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้น
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ
.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานกระเช้าของขวัญให้แก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่า ข้าพระพุทธเจ้า มีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกระเช้าของขวัญในครั้งนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!