วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

3 น้องเลิฟ “บิ๊กป้อม” แท็คทีม เคลียร์ม็อบ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  พร้อม อ.แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำรองนายกฯ
ร่วมหารือกับ ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มาปัดหลักชุมนุม หน้ากระทรวงฯ
และ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน
ที่ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยคณะอนุกรรมการได้มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
รวมทั้งกรณีเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง การแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยคณะอนุกรรมการต่างๆพร้อมหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชน
error: Content is protected !!