วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ชายหาด ปัตตานี ชายหาด ชายแดนใต้

ชายหาด ปัตตานี
ชายหาด ชายแดนใต้
แหลมตาชี
“ผบ.ฉก.ปัตตานี “ ตรวจการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.42 ในการดูแลพิ้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
.
“เสธ.แมกซ์” พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วย ฉก.ทหารพราน 42 ที่ แหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ในการร่วมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยมี พ.อ. สมคิด คมแข็ง ผบ.ฉก.ทพ.42 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ต้อนรับ
ผบ.ฉก.ปัตตานี กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ และมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ นำไปสู่การจ้างงานในท้องถิ่น จึงอยากฝากถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์อย่างเดียวจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
แหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นหาดทรายขาวต่อจากหาดตะโละกาโปร์ เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะสันดอนจะงอย ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบหนึ่งที่มีความสวยงามเฉพาะตัว และ มีรีสอร์ท ให้บริการ ด้วย
error: Content is protected !!