วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ยิ่งคัด ยิ่งน้อย! พลทหารอาสา สมัครแล้ว ไม่มา เพียบ!

ทบ.ตรวจเลือก
4,825 ชายไทย ที่สมัครใจเป็นพลทหาร
พบ ผ่านแค่ 3,207 คน
คัดไป ฉก.ทม.รอ.904 รวม19 คน กองทัพไทย 20 คน
เปลี่ยนใจ ไม่มารายงานตัว ถึง1,243 คน
คุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนด 362 คน

.
มีรายงานว่า การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ที่ผ่านมานั้น

จาก ผู้สมัครฯ จำนวน 4,825 คน แบ่งเป็น ทบ. จำนวน 4,805 คน
และ กองบัญขาการกองทัพไทย(บก.ทท.) จำนวน 20 คน

แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 3,220 คน แบ่งเป็น ทบ. จำนวน 3,207 คน​ ในจำนวนนี้ ได้รับการเลือกไป อยู่ ฉก.ทม.รอ.904 จำนวน ​19​คน

บก.ทท. จำนวน 13 คน ในส่วนของ กองพันระวังป้องกัน และกองพันสื่อสารทหาร

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ นั้นเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จำนวน 362 คน แบ่งเป็นทบ. จำนวน 360 คน, บก.ทท. จำนวน 2 คน

และมีผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ 1,243 คน แบ่งเป็น
ทบ. จำนวน 1,238 คน และ บก.ทท. จำนวน 5 คน​

error: Content is protected !!