วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ทหารพัฒนา นพค.34 ส่งรถน้ำ-รถประปาสนาม ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้าน รับภัยแล้ง

05 มี.ค. 2021
156
พันเอก อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (ผบ.นพค.34) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลร่วม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 2564 ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
โดยส่งขบวนรถน้ำ ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่
ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 3 คัน รถประปาสนาม 1 คัน ร่วมโครงการ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!