วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ฝึก ยุทธวิธีของกองร้อยปืนใหญ่สนาม

05 มี.ค. 2021
190
“ผบ.พล.1รอ.”
ตรวจการฝึก ยุทธวิธีของกองร้อยปืนใหญ่สนาม
ป.1 พัน.31 รอ.
“ผบ.เนี้ยว” พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1 รอ. ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีของกองร้อยปืนใหญ่สนาม ป.1 พัน.31 รอ. ที่ลพบุรี
ทั้งการฝึกการเข้าที่ตั้ง ยิงแบบฉุกเฉินของกองร้อยปืนใหญ่สนาม ตามเกณฑ์เวลามาตรฐานของ ศป.
การฝึกการปรับปรุงที่ตั้ง การพราง และการสถาปนาการติดต่อสื่อสารของส่วนบังคับการกองร้อย
การฝึกการปฏิบัติงานของชุดแผนที่ในสนาม , การฝึกการปฏิบัติของชุดหลักยิงปืนใหญ่สนาม ทั้ง 3 ส่วน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการฝึกภาคสนามประจำปี และให้สอดคล้องกับการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ประจำปี 2564 ให้ได้มาตรฐานของเหล่า
error: Content is protected !!