วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กณัฐ” ร่วมกับเด็กๆนักเรียน และจิตอาสาฯ ทาสี ปรับภูมิทัศน์ ชุมชน

“บิ๊กณัฐ” ร่วมกับเด็กๆนักเรียน
และจิตอาสาฯ ทาสี ปรับภูมิทัศน์
ชุมชน ลุยเก็บ กวาดขยะ
ในกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
.
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดกิจกรรม หนุนพลังจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
สป.ร่วมกัน ระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ห้างสรรพสินค้าและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ด้วยการทำความสะอาดคูคลองบ้านเก่า ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
สำหรับประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นจิตอาสาพระราชทาน ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้คนไทยมีความเสียสละ มีความรัก และมีความสามัคคีในการทำความดี
error: Content is protected !!