วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทบ.”พอใจ ยอดสมัครใจ เป็น พลทหาร 4,805 คน

“ผบ.ทบ.”พอใจ ยอดสมัครใจ
เป็น พลทหาร 4,805 คน
ถือเป็นก้าวแรก ระบบทหารอาสา
ขอบคุณ-ชื่นชม ผู้สมัคร ที่มีใจรักอาชีพทหาร จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม การคัดเลือกทหารกองเกินอายุ 18-20ปี และ22-29ปี ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2564 ที่ มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหนึ่งในหน่วยทหารที่ได้ดำเนินการคัดเลือกทหารตามโครงการนี้ ที่กองทัพบกได้จัดการคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (5มีนาคม64) หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์มาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวถึงภาพรวมของการรับสมัครทหารแบบออนไลน์ในปีนี้ว่า พอใจที่ชายไทยสนใจสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการตามโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นความสำเร็จในการเริ่มต้นของวิธีการสมัครรูปแบบใหม่ ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมในการพัฒนารูปแบบการตรวจเลือกทหาร มุ่งสู่ระบบทหารอาสา
ในขณะเดียวกันก็เป็นเจตนารมณ์ของกองทัพบก ที่ต้องการเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ
โดยบุคลเหล่านี้จะได้รับการเสริมสร้างให้ มีความรู้ความสามารถในงานด้านความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาต่อ ยอดสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตต่อไป
และ ขอชื่นชมผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพบกและขอบคุณกำลังพล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์ข้อจำกัดด้านเวลา การประสัมพันธ์​และการเตรียมการ​
แต่ปรากฏว่ามีชายใครสนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก สูงถึง
4,805 คน ทั้งนี้จะได้นำเอาข้อมูลในการปฏิบัติในปีนี้ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการรับสมัครในโอกาสต่อไป
สำหรับการคัดเลือกทหารกองประจำการที่สมัครออนไลน์ กองทัพบกได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกับการคัดเลือกทหารกองประจำการประจำปีปกติและตามหลักการป้องกันเชื้อโควิด-19 New Normal
โดยมีการจัดคณะกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้บังคับหน่วยทหาร ดำเนินการ ให้ได้ทหารกองประจำการตามที่กองทัพต้องการ ในขณะเดียวกันก็มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำช่องทางการเข้ามาเป็นกำลังพลประเภทอื่นๆควบคู่ไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้ สามารถสมัครเป็นกำลังพลในส่วนอื่นๆได้เช่น ทหารอาสา ,อาสาสมัครทหารพราน, พนักงานราชการ เป็นต้น
error: Content is protected !!