วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง”มอบทุน​การศึกษาโครงการเด็กทุนลูกเหรียง​ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนใต้

05 มี.ค. 2021
80

 

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจตรี ดุษฏี  ชูสังกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, สมาชิกกลุ่มลูกเหรียง และเยาวชนเด็กทุนลูกเหรียง จำนวน 92 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า “ตั้งใจมามอบกำลังใจให้เยาวชนที่ได้รับทุนในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง ถึงแม้ว่าเราโตมาในพื้นที่ที่มีความความไม่สงบ แต่เราทุกคนเป็นบุคคลสำคัญที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ที่เราต้องรวมพลังกัน เพื่อแสวงหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกันนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ ขอให้ลูกๆเยาวชนทุกคนรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดี รักษาโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนหยิบยื่นให้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สำหรับการมอบทุนการศึกษาโครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการระดมทุนจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการจัดหาทุนจากการทำอาหารจำหน่ายของเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงเอง รวมทั้งการเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ เทใจ.com ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบทุนให้เยาวชนในโครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง” จำนวน 3 ครั้ง และเยาวชนที่ได้รับทุนจะเขียนจดหมายเพื่อเป็นการขอบคุณผู้อุปถัมภ์ พร้อมส่งผลการศึกษาให้ผู้อุปถัมภ์ได้ทราบ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของเด็กทุนลูกเหรียง ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับทุนยังได้ร่วมกันมอบมาลัยให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังการมอบทุนเยาวชนโครงการเด็กทุนลูกเหรียงยังได้ร่วมขับร้องเพลงมอบแก่แม่ทัพภาคที่ 4และผู้ใหญ่ทุกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทุกภาคส่วนร่วมกันแบ่งปันโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีอนาคตที่ดีต่อไป

error: Content is protected !!