วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

รบพิเศษ ปลาบปลื้ม “พระองค์ภา” ทรงสำเร็จหลักสูตร โดดร่ม ชั้นสูง ดิ่ง พสุธา ทั้ง HALO-HAHO แล้ว

รบพิเศษ ปลาบปลื้ม
“พระองค์ภา” ทรงสำเร็จหลักสูตร
โดดร่ม ชั้นสูง ดิ่ง พสุธา
ทั้ง HALO-HAHO
แล้ว
“ ผบ.ทบ.” ทูลเกล้าฯถวาย เครื่องหมาย HAHO พรานเวหา
.

พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ทรงสำเร็จการฝึก หลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แล้ว ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

โดยทรงทำการกระโดดร่ม ครบตาม 26 จั้มพ์ ตามหลักสูตร โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ได้ทูลเกล้าฯถวาย เครื่องหมาย พรานเวหา HAHO เมื่อ 27 กพ.2564 ที่ผ่านมา

โดย ศูนย์สงครามพิเศษ มีการปิดหลักสูตร เมื่อ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ พลเอกณรงค์พันธ์ ได้รับเสด็จ และอำนวยการในการฝึก กับ ผบ.นสศ. และครูฝึก ของหน่วยรบพิเศษ อย่างใกล้ชิด ตลอดหลักสูตร

ในระหว่างทำการฝึก พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่น ในการฝึก โดยเริ่มจาก ฝึกท่าทางในอุโมงค์ลม ก่อนทำการฝึกกระโดด First Jumpเมื่อ 15 กพ.2564

ทั้งนี้ ในการฝึก ใช้เครื่องบิน 3 แบบ ที่ความสูง และความเร็ว แตกต่างกัน ทั้ง เครื่องบิน Mi-17, C295 W และ C-130

การฝึก โดดร่ม แบบ HAHO (High Altitude High Opening ) เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มสูง เป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหาร เป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึก แต่ลง ไปในพื้นที่ หรือหลังแนวของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน ที่จะเป็นหลักสูตร ขึ้นสูงสุดของ หน่วยรบพิเศษ

โดย ทหารที่ทำการโดดแบบนี้ จะต้องมีร่างกายแข็งแรง เพราะ การเปิดร่ม ในระดับความสูงมาก มีออกซิเจน เบาบาง กว่าในระดับต่ำ ร่างกาย จึงต้องแข็งแรง

จึงนับได้ว่า พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงเป็น นายทหารหญิง ที่ทรงพระปรีชา และทรงแข็งแกร่ง ยิ่ง

ทรงพระเจริญ

โดยเริ่มการฝึก ในอุโมงค์ลม ที่ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อฝึกท่าทาง เวลาเหินอยู่กลางอากาศ การบังคับทิศทาง ของตนเอง เมื่อ 14 กพ.2564

ก่อนที่ วันนี้ 15 กพ. 2564 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกระทำการฝึกกระโดดร่ม ครั้งแรก First Jump สำหรับการฝึกหลักสูตรนี้ ด้วยการใช้ร่มแบบกระตุกเอง Free Fall

โดยทรงทำการฝึก วันละ2 จั้มพ์ ในช่วงเช้า 1 จั้มพ์ และบ่ายอีก1จั้มพ์ โดยพระองค์ จะทรงทำการฝึกรวมทั้งหมด26 จั้มพ์

โดยวันนี้ ทรงทำการฝึก
ครั้งแรกในหลักสูตร HALO
ดิ่งพสุธา ด้วยเครื่องบินMi-17 และร่ม MC-5 ที่วันแรกนี้ ครูฝึกจะยังดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อทำการFirst Jump แล้ว จะทรงกลับเข้าไปฝึกในอุโมงค์ลม เรื่องการปรับท่าทางต่างๆ

ทั้งนี้ ในการฝึก จะฝึกโดดร่มจาหเครื่องบิน 3 แบบ ที่ความสูง และความเร็ว แตกต่างกัน ทั้ง เครื่องบิน Mi-17, C295 W และ C-130

ใน หลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี นี้ พระองค์จะทรงทำการฝึก แบบ HALO (High Altitude Low Opening) ที่ เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มต่ำ หรือ ดิ่งพสุธา ก่อน

อันเป็นการกระโดด ณ ตำบลเหนือพื้นที่ของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน

จากนั้นจะทรงทำการฝึก
HAHO (High Altitude High Opening ) ที่ เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มสูง เป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหาร เป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึก แต่ลง ไปในพื้นที่ หรือหลังแนวของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน ที่จะเป็นหลักสูตร ขึ้นสูงสุดของ หน่วยรบพิเศษ

หาก พระองค์ จบการฝึกหลักสูตร HAHO นี้ จะถือว่า พระองค์ เป็น นายทหารหญิง เป็นนายทหารหญิง ชั้นนายพล ชั้นพลเอกหญิง พระองค์แรก ที่จบหลักสูตรนี้ อย่างเป็นทางการ และจะทรงเป็น “พรานเวหา” ได้รับเครื่องหมาย HAHO และพรานเวหา ประดับเครื่องแบบ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราโชบายว่า การประดับ เครื่องหมายใด ทหารผู้นั้น จะต้องผ่านการฝึกด้วยตนเอง จริงๆ ไม่ใช่ ได้แบบ กิตติมศักดิ์

โดยที่ผ่านมา ทหารพลร่มหญิง ของหน่วยรบพิเศษ มักจะทำการฝึก อบรมหลักสูตร HALO ดิ่งพสุธา เท่านั้น เพื่อใช้ในการแข่งกีฬาโดดร่ม

ที่สำคัญ จะถือเป็น เกียรติยศ อันสูงสุด และความปลาบปลื้ม แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และทหารรบพิเศษ ชาวหมวก แบเร่ต์แดง ทั้งปวง ที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเข้ารับการฝึกกับ หน่วยรบพิเศษ ในหลักสูตร นี้

อันจะสะท้อนความเป็น เจ้าฟ้านักรบพิเศษหญิง ที่แข็งแกร่ง กล้าหาญ และ พระปรีชาสามารถ ประหนึ่งทหาร ที่เป็นบุรุษ

หลังจากที่ ทรงโอนย้ายจาก อัยการ มาเป็น นายทหารหญิง แล้ว ในยามนี้ พระองค์ทรงเป็นนายทหารหญิง อย่างเต็มภาคภูมิ แล้ว

ทรงพระเจริญ

:แฟ้มภาพ

 

error: Content is protected !!