วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ฉก.ยะลา” ร่วมจิตอาสา

04 มี.ค. 2021
94
“ผบ.ฉก.ยะลา”
ร่วมจิตอาสา
ตั้งศูนย์แรกรับบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด CBTxครอบครัวกาบัง
ที่บ้านลาเต๊าะ กาบัง จ.ยะลา
พร้อมพบปะ ให้ข้อคิด ผู้เข้ารับการบำบัด
.
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวกาบัง ในการจัดตั้งศูนย์แรกรับฯ โครงการศูนย์แรกรับฯ บ.ลาเต๊าะ (บ้านย่อย บ.ลาแล) ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
โดยมี ผบ.ฉก.ทพ.47, ผบ.นพค.42, รอง
ผอ.ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า , นอภ.กาบัง, ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวกาบัง ร่วมประชุม
และได้มอบนโยบาย และแนวคิดในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.กาบัง จ.ยะลา
ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวคิดในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!