วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

พี่ๆทหารพรานหญิง วางปืน มา หยิบกรรไกร ปัตตาเลี่ยน

04 มี.ค. 2021
208
พี่ๆทหารพรานหญิง
วางปืน มา หยิบกรรไกร ปัตตาเลี่ยน
ตัดผม ให้น้องๆ
รร.บ้านกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
ประหยัดตังค์ พ่อแม่
.
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิง(ชป.กร. มว.ทพ.หญิง ) ฉก.ทหารพราน 41 และ กองร้อย.ทหารพราน 4103 จัดกิจกรรม “ เกศาสานใจ ผูกสายใย พี่และน้องในโรงเรียน”
ลงพื้นที่ ให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน รร.บ้านกาลอ เพื่อช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือนให้กับเยาวชน
รวมถึงสอดแทรกกิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน ณ รร.บ้านกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
error: Content is protected !!