วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

เพจ ยังใช้งานได้!! แค่ P.R. ไม่ใช่ i.o.

กอ.รมน. โต้ ใช้Social Media ทำ i.o.
แค่ทำ PR ผลงาน-แจ้งข่าวสาร
เปิด Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง
ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
ยัน ไม่ได้โดนปิด Facebook
ยัน ยังใช้งานได้ตามปกติ
ที่ถูกลบ ไป เป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับกอ.รมน.
.
พลตรีธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์ ได้นำเสนอข่าวการสั่งปิดFacebook และปิดบัญชีรวมทั้งPage Facebook โดยได้ลบ 185 บัญชี และกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่าสมัครเข้ามาเพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ IO มีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทย และกอ.รมน. ได้โพสเนื้อหาสนับสนุนกองทัพ,สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์,เรียกร้องความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จชต.,โจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยไม่ได้เปิดเผยว่าบัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ นั้น
กอ.รมน.ขอเรียนชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่า
1. กอ.รมน.ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีFacebookตามที่เป็นข่าว เนื่องจากการใช้งานของ Facebook เป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.)
การลบบัญชีจากเฟซบุ๊ก ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล ปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.กอ.รมน.ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว จากนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางขับเคลื่อนประสานงาน ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน
ซึ่งกอ.รมน.ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาโดยตลอด
3.การใช้งานของโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลงาน ของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมรับทราบ ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบัน กอ.รมน.ได้มี Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "й อสาร สำรุบา ข้าน มุ่งมั่นบูรณาการ ประสาน เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ผู้น มั่นค กอ.รมน. IITIIT ยัน เพจ กอ กอ.รมน. แค่ แค่P.R. แค่P.R.ไม่ใช่1.0. ไม่ ใช่ 1.0."
error: Content is protected !!