วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” เสริมเขี้ยวเล็บ

“ผบ.ทหารสูงสุด”
เสริมเขี้ยวเล็บ
กองกำลังป้องกันชายแดน-นรข.
มอบยุทโธปกรณ์พิเศษ
“กล้องตรวจจับรังสีความร้อน”
ใช้ในการปฏิบัติการ ภาคสนาม
“เสธ.ทหาร” มอบในนาม “ศูนย์บัญชาการทางทหาร”
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มอบหมายให้ เสธ.ไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร มอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน
โดยมีผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1-4 ผู้แทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กกล.จลต.) และผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมพล ห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนามตามแนวชายแดน จึงไห้มีโครงการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษให้กองกำลังป้องกันชายแดนได้นำไปใช้ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากตามแนวชายแดน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
โดยวันนี้ ได้มอบ กล้องตรวจจับรังสีความร้อน Thermal Camera 21 ตัว ตามที่ กกล.ป้องกันชายแดนร้องขอ เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาอธิปไตยป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
error: Content is protected !!