วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ทบ.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม พร้อมรองรับ ผู้ป่วยโควิด

ทบ.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม
พร้อมรองรับ ผู้ป่วยโควิด
ระยะ1 -11 แห่ง 2,170 เตียง
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี-ค่ายบุรฉัตร ราชบุรี -.ปตอ.1.แจ้งวัฒนะ
และระยะ2 อีก 19 แห่ง 1,910 เตียง พล.ร.2รอ.ปราจีนบุรี, พล.ร.3.นครราชสีมา, สราญรมย์ มทบ. 310 จ.ตาก-สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
พร้อม จัดชุดวิทยากร สร้างการรับรู้เข้าใจให้กับกำลังพลเรื่องวัคซีน
ที่ จ.สมุทรสาคร
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันได้ดี และ มีการนำเข้าวัคซีนเพื่อมาบริหารจัดการเสริมสร้างระบบป้องกันสุขภาพให้กับประชาชน
สำหรับกองทัพบก ได้มีการสนับสนุนกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ในภารกิจของ ศบค. รัฐบาล ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดน, การปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคของรัฐ, การบริการสาธารณสุขและคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่, การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมสถานที่ของหน่วยทหารเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเมื่อได้รับการประสานกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก เกินขีดความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาล
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ที่สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นได้ภายใน 1-3 วัน จำนวน 11 แห่ง รวม 2,170 เตียง เช่น ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี, ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
และระยะที่ 2 กระจายตามกองทัพภาค 1-4 รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 19 แห่ง 1,910 เตียง เช่น อาคารโรงทหาร กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี, อาคารโรงเก็บอากาศยาน กองพลทหารราบที่ 3 จ.นครราชสีมา, สโมสรสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก และพื้นที่สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
และล่าสุดกองทัพบก มอบให้กรมแพทย์ทหารบก จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่ สร้างการรับรู้เข้าใจเรื่องการใช้วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานพื้นที่ด่านหน้า ที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรให้ได้รับวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สามารถปฏิบัติตน สังเกตุอาการ ดูแลป้องกันตนเองขณะและหลังได้รับวัคซีนอย่างถูกต้อง
รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวและชุมชนรอบค่าย กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สร้างความมั่นคงด้านระบบสุขภาพของประเทศไทย
error: Content is protected !!