วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

04 มี.ค. 2021
88
“ผบ.พล.พัฒนา 4”จับมือ ปภ.-ปลัดอำเภอ-กองบิน56-จิตอาสา- อปท.
บรรเทาภัยแล้งให้ ประชาชน
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4/ผอ.ศบภ.พล.พัฒนา 4 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 2564 พร้อมปล่อยขบวนรถน้ำ รถฉีดพ่นน้ำ ต่างๆ ออกช่วยเหลือประชาชน
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา, ปลัดอำเภออาวุโส อ.คลองหอยโข่ง ,ผบ.กองบิน 56 พร้อมด้วยจิตอาสาอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วม
ทั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ซึ่งได้บูรณาการระดมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสาธารณภัยเช่น อัคคีภัยและไฟป่ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
error: Content is protected !!