วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” ถก กก.ฉุกเฉิน 3จ.ชายแดนใต้ ขยายประกาศฯพรก.ฉุกเฉินต่ออีก 3 เดือน

“บิ๊กป้อม” ถก กก.ฉุกเฉิน 3จ.ชายแดนใต้ ขยายประกาศฯพรก.ฉุกเฉินต่ออีก 3 เดือน
ชี้สถานการณ์ ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง
สั่งเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว
การบังคับใช้กม.ที่เป็นธรรม
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รมว.มหาดไทย รมช.กลาโหม และตัวแทนเหล่าทัพ ร่วมประชุม
.
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.63 – 20 ก.พ.64
ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
พร้อมทั้ง มีความเข้าใจถึงความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรง ยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไป
อีก
ทั้งนี้ที่ประชุม ยังได้รับทราบ เรื่องที่ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จชต. รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย
คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ตามที่ กอ.รมน.ภาค4 เสนอขอขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ 3 จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน,อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ,อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก ,อ.สุคิริน ,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 20 มี.ค.64 ถึง 19 มิ.ย.64 (ครั้งที่ 63) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. ให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ต่อไป
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ฝ่ายความมั่นคงให้เข้มงวดงานด้านการข่าว และให้มีการประเมินพื้นที่ อย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งสถิติการก่อเหตุ การสูญเสีย และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นธรรม ต้องดํารงการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างทหาร,ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อย่างแน่นแฟ้น พร้อมกล่าวขอบคุณ กำลังพลในพื้นที่ ทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประเทศชาติ และกล่าวเป็นกำลังใจให้บรรลุภารกิจ ด้วยความปลอดภัยกันทุกคน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!