“บิ๊กบี้” เตรียมพบ ให้กำลังใจ และขอบคุณ ชายไทย ที่สมัครใจ เป็น พลทหาร

“บิ๊กบี้” เตรียมพบ ให้กำลังใจ และขอบคุณ ชายไทย ที่สมัครใจ เป็น พลทหาร มารายงานตัว ที่ มทบ.11 วันที่ 5 มีค.นี้ หลังมีผู้สมัครออนไลน์ 4,805 คน ทั่วประเทศ
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. จะไป ตรวจเยี่ยม พบปะ
ให้กำลังใจ ชายไทย ที่สมัครใจเป็นพลทหาร กว่า 200 คน ที่ได้สมัครออนไลน์ 1-28 กพ. ที่ผ่านมา ที่จะมารายงานตัวที่ มทบ.11 แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18 ถึง 20 ปี และอายุ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น
ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีชายไทยเข้ายื่นความประสงค์สมัครเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยมียอดสมัคร จาก 4 กองทัพภาค ทั่วประเทศ 4,805 คน คิดเป็น 48% ของอัตราที่กองทัพบกเปิดรับสมัคร
โดยแยกเป็น กองทัพภาคที่ 1 1,157 นาย, กองทัพภาคที่ 2 1,627 นาย, กองทัพภาคที่ 3 815 นาย, กองทัพภาคที่ 4 1,206 นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย 20 นาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 20 ปี คิดเป็น 80% ซึ่งรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด หน่วยทหารจะนำไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในวันคัดเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกัน ณ 35 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ใน 5 มี.ค. 64
และขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองระบุไว้ในใบสมัคร ในวันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. พร้อมนำเอกสาร ใบ กสด.64-1, ใบสำคัญแบบ สด.9, ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
โดย กองทัพบกได้จัดคณะกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้บังคับหน่วยทหาร ดำเนินการคัดเลือกตามมาตรฐาน New Normal ให้ได้ทหารกองประจำการตามที่กองทัพต้องการต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!