วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

DTi-7 ปืนสัญชาติไทย

DTi-7 ปืนสัญชาติไทย
Mil-Standard
DTi กลาโหม เปิดตัว อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7 ร่วมกับเอกชนผลิตขาย ชี้เป็นปืนสัญชาติไทย ทำโดยคนไทย และในประเทศ ทั้งหมด.
.
บิ๊กอุ๋ย พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ที่วันนี้ มาเป็น ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) หรือ DTi: Defense technology institute และ บิ๊กเปี๊ยก พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. มาทดสอบอาวุธปืนเล็กรุ่น “DTI7” ที่ได้ร่วมกับ บริษัท KHT FireArm จำกัด ที่สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ปืน DTI-7 นี้ เป็นปืน สัญชาติไทย มีลำกล้องสั้น 7.5 นิ้ว จากความยาวปกติ 20 นิ้ว และ ใช้กระสุนขนาด 5.56 มม.
ทั้งนี้ ปืน ขนาดลำกล้อง 7.5 นิ้ว ใช้ กระสุนขนาด 5.56 สามารถปรับเปลี่ยนใช้ conversion kit ขนาด .22 ได้ โดยต้องเปลี่ยนชุดบางส่วน
เช่น ทดสอบการยิงในโคลน Mud Test : หรือ แช่ปืนในโคลน1นาทีและทำการ ยิงทีละนัด และ ชุดละ3-5นัด
ปิดลำกล้องปืนด้วยเทป ฝังปืนในทรายละเอียด1นาที. เอาปืนแช่น้ำ แล้วยิง. อุดจารบี แล้วยิง
และ ผ่านการทดสอบ เมื่อตกจากที่สูง 10 เมตร โดยไม่เสียหาย
และ ใช้แก๊ส ระบบปฏิบัติการปืน แบบผสมประเภทก้านกระทุ้งช่วงสั้น เหมาะสำหรับปฏิบัติการ ในระยะประชิด การรบในพื้นที่จำกัด และภารกิจของหน่วยรบพิเศษ
ซึ่ง สทป.ร่วมกับเอกชน ผลิตขึ้น เพื่อใช้งานทางยุทธวิธีการรบแบบสมัยใหม่ และจะผลิตจำหน่าย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทำการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7) โดยใช้มาตรฐานทางทหาร (Mil-Standard) เป็นต้นแบบ
โครงการแรกของ สทป. ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด
โดยมีการทดสอบใน 4 หัวข้อการทดสอบที่สำคัญจากใน 14 หัวข้อดังนี้
(1.) ทดสอบความแม่นยำระยะ 15 – 25 เมตร
(2.) ทดสอบการยิงกึ่งอัตโนมัติ
(3.) ทดสอบการยิงต่อเนื่อง (30 นัด)
(4.) ทดสอบเชิงยุทธวิธี ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ซึ่งการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาที่จะต้องทดสอบเพื่อประเมินหาคุณลักษณะของปืน
พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของปืน การทดสอบในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่งสอดคล้องกับเป้าหมายงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ สนับสนุนความมั่นคงในการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
อีกทั้งยังมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับปืนมาตรฐานสากลยุคปัจจุบัน เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศที่สามารถมีปืนประจำชาติไทยที่ผลิตโดยคนไทยเอง สทป. ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทเอกชนของไทยอื่น ๆ ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการผลิตอาวุธปืนอีกจำนวนมากในประเทศ ที่ยังขาดในเรื่องของการสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ ผ่านการร่วมทุนในแบบต่าง ๆ หรือจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
error: Content is protected !!