วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

เปิดตัว DTi-7 ปืนไทย -สัญชาติไทย

“2 บิ๊กทหารเก่า” โชว์แม่น
ร่วมทดสอบ ด้วยตนเอง
14 ข้อ ฉลุย
เตรียมเดินหน้า สู่การพาณิชย์
แม้จะเป็น ทหารเก่า…. แต่ บิ๊กอุ๋ย
พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ที่วันนี้ มาเป็น ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) หรือ DTi: Defense technology instituteยังคงไว้ลาย ทหารหมวกแดง ร้อย ลว.ไกล
เพราะวันนี้ จูงมือ บิ๊กเปี๊ยก พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. มาทดสอบอาวุธปืนเล็กรุ่น “DTI7” ที่ได้ร่วมกับ บริษัท KHT FireArm จำกัด ที่สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ปืน DTI-7 นี้ สทป.ร่วมกับเอกชน ผลิตขึ้น เเพื่อใช้งานทางยุทธวิธีการรบแบบสมัยใหม่ และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
เป็นปืน สัญชาติไทย มีลำกล้องสั้น 7.5 นิ้ว จากความยาวปกติ 20 นิ้ว และ ใช้กระสุนขนาด 5.56 มม.
เช่น ทดสอบการยิงในโคลน Mud Test : หรือ แช่ปืนในโคลน1นาทีและทำการ ยิงทีละนัด และ ชุดละ3-5นัด
ปิดลำกล้องปืนด้วยเทป ฝังปืนในทรายละเอียด1นาที. เอาปืนแช่น้ำ แล้วยิง. อุดจารบี แล้วยิง
ผ่านการทดสอบ เมื่อตกจากที่สูง 10 เมตร โดยไม่เสียหาย
ใช้แก๊ส ระบบปฏิบัติการปืน แบบผสมประเภทก้านกระทุ้งช่วงสั้น กับปฏิบัติการในระยะประชิด การรบในพื้นที่จำกัด และภารกิจของหน่วยรบพิเศษ
ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทำการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7) โดยใช้มาตรฐานทางทหาร (Mil-Standard) เป็นต้นแบบ
โครงการแรกของ สทป. ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด
โดยมีการทดสอบใน 4 หัวข้อการทดสอบที่สำคัญจากใน 14 หัวข้อดังนี้
(1.) ทดสอบความแม่นยำระยะ 15 – 25 เมตร
(2.) ทดสอบการยิงกึ่งอัตโนมัติ
(3.) ทดสอบการยิงต่อเนื่อง (30 นัด)
(4.) ทดสอบเชิงยุทธวิธี ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ซึ่งการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาที่จะต้องทดสอบเพื่อประเมินหาคุณลักษณะของปืน
พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของปืน การทดสอบในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่งสอดคล้องกับเป้าหมายงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ สนับสนุนความมั่นคงในการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
อีกทั้งยังมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับปืนมาตรฐานสากลยุคปัจจุบัน เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศที่สามารถมีปืนประจำชาติไทยที่ผลิตโดยคนไทยเอง สทป. ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทเอกชนของไทยอื่น ๆ ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการผลิตอาวุธปืนอีกจำนวนมากในประเทศ ที่ยังขาดในเรื่องของการสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ ผ่านการร่วมทุนในแบบต่าง ๆ หรือจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
error: Content is protected !!