วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” แนะ ลองดื่ม น้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา

“บิ๊กตู่” แนะ ลองดื่ม
น้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา
เผย ดื่มแล้ว คนแรก ของครม.
ชี้เกลือแร่เพียบ!
สั่ง ตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ
กรมฯน้ำบาดาล ตั้งเครื่องกรอง บรรจุขวด แล้ว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Thailand) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมชม “น้ำแร่โซดา” ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดย กรมน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“น้ำแร่โซดา” จากอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากแหล่งน้ำบาดาลธรรมชาติมีลักษณะพิเศษ คือ รสหวานและมีความซ่าคล้ายน้ำโซดา ไม่พบสารพิษ หรือสารปนเปื้อนร้ายแรง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้เร่งติดตั้งระบบกรองน้ำและผลิตน้ำแร่โซดาเพื่อบรรจุขวดแจกจ่ายแก่ประชาชน
ซึ่งในอนาคตจะได้มีการสำรวจเพิ่มเติมและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรสำหรับประชาชนในพื้นที่ด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำให้มีการตรวจสอบ คุณภาพและระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งให้มีการศึกษาเส้นทางน้ำ เพื่อให้แก่ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลให้สำคัญในการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม
รวมถึงให้มีการบริหารจัดการน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ
ในส่วนการผลิตน้ำแร่โซดาของห้วยกระเจาก็สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้อีกด้วย
นายกฯ พูดในที่ประชุม ครม. ว่า น้ำแร่​ ห้วยกระเจา​ จ.กาญจนบุรี ผมดื่มแล้วเป็นคนแรกของครม.
“ ถ้าใครยังไม่ลองดื่ม ขอให้ไปลอง เพราะดูจากข้างขวดแล้วมีเกลือแร่เยอะมาก แต่ห้ามจำหน่าย ให้ไปพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้เหมือนผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ”
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!