วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“เจ้าพ่อหอกลอง-ร.5-เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี-เสาตกน้ำมัน

บวงสรวง สักการะ 32 ปี วันสถาปนาสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ยึด 3C Content -Connection-Continue
.
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลา ว่าการกลาโหม
รวมทั้งได้จัดพิธีสงฆ์ ที่ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล
สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีภารกิจการเลขานุการภายใต้ปณิธาน “มีวินัย และน้ำใจ ทำอะไรก็สำเร็จ”
จากภารกิจด้านเลขานุการและการประชาสัมพันธ์ ทำให้สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้พัฒนาแนวคิด บุคลากร เครื่องมือ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยรองรับภารกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชา ตามแนวคิด 3C คือ Content การผลิตเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเฉียบคมตรงประเด็นและน่าสนใจ
Connection ความเชื่อมโยง การประสานงาน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางในทุกช่องทาง
Continue ความต่อเนื่องเหมาะสม ทั้งในเรื่องของเวลาและช่องทาง มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความริเริ่มในเชิงรุก ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมสื่อสารมวลชน
ภายใต้ แนวคิด “เลขานุการก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ก้าวไกล ผลิตสื่อนำสมัย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”
error: Content is protected !!