วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กอุ้ย” ลั่น จะทำหน้าที่ ใน7 เดือนที่เหลืออย่างดีที่สุด

“บิ๊กอุ้ย” ลั่น จะทำหน้าที่
ใน7 เดือนที่เหลืออย่างดีที่สุด
ไม่คิดนับถอยหลัง
เพราะ5 เดือนที่ผ่านมา
ทำตามนโยบาย-แนวทาง ที่เป็นรูปธรรมตามที่ ตั้งใจไว้
เยี่ยม นายทหารเรือนักเรียน
วันสถาปนา ยศ.ทร.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมี พลเรือโท เคารพ แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต้อนรับ
โดยทำพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมถึงพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยการจัดงาน เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
จากนั้น พลเริอเอกชาติชาย ไดไปตรวจเยี่ยมนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือประกอบด้วย นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 87 นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 นายทหารนักเรียน หลักสูตร พรรคนาวินและหลักสูตรทั่วไป นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 53 และนักเรียนพันจ่า
พลเริอเอกชาติชาย กล่าวกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ไม่ได้บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาอบรมในกรมยุทธศึกษาทหารเรือเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ความตั้งใจ คือ อยากพบปะพูดคุยและมาเยี่ยมเยียน โดยแยกแต่ละหลักสูตร ยอมเสียเวลาที่มากขึ้นแต่จะเข้าถึง และใกล้ชิดนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา ได้มากกว่าการบรรยายรวมในห้องประชุม รวมถึงจะทำให้ นักเรียน สอบถามปัญหาได้ มากกว่า
ทั้งนี้ พลเรือเอกชาติชาย ได้ฝากถึงกำลังพลที่เข้ารับการศึกษาอบรมทุกนาย ว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาและยังรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ ควบคู่กันไป อย่าเรียนเพียงอย่างเดียว และจากสถานการณ์ covid – 19 ทำให้เกิดวิกฤติที่นักเรียนนักศึกษาต้องเผชิญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนออนไลน์ ขอให้พยายาม ทำให้มีโอกาส สร้างปฏิสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่ขาดหายไป เพื่อทำให้นำไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง
“นับตั้งแต่ วันที่รับหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีการมอบนโยบาย ผ่านทางออนไลน์ จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีนโยบายและแนวทาง ที่เป็นรูปธรรมตามที่ ตั้งใจไว้
รและหวังว่าเวลาที่เหลืออยู่ อีก 7 เดือนนับจากนี้ ทุกคนจะพยายามเดินหน้าไปด้วยกัน
ในส่วนของผมเองตามที่ได้แถลงนโยบาย 5 เดือนผ่านไป จะเห็นได้ว่า เราพยายามที่จะดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด ตามที่ควรจะเป็น
โดยเวลาที่เหลืออยู่ก็จะทำให้เต็มที่โดยไม่คิดว่าเป็นการนับถอยหลังและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กองทัพเรือเดินหน้าไปด้วยพวกเราทุกคน
โดยเน้นย้ำเสมอว่าผู้บัญชาการทหารเรือคนเดียวไม่สามารถที่จะนำพากองทัพเรือไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราทุกคน เพื่อให้กองทัพเรือเดินไปข้างหน้า สมดังคำกล่าวผมได้มอบให้ว่า พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
ทั้งนี้ภายหลัง ตรวจเยี่ยม นักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว พลเริอเอกชาติชาย ได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนก่อนเข้าร่วมการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 138 กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
error: Content is protected !!