วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

จบ ที่ 4,804

ปิดรับสมัคร “พลทหารสมัครใจ”
ยอด 4,804 คน
หลังเปิดรับสมัคร 1-28 กพ.
กองหนุนแสดงความสนใจ อีก2,047 คน
หนุ่มอิสาน หนุ่มเหนือ สมัครใจมากสุด
กองทัพภาค2 มีผู้สมัคร สูงสุด 1,627 คน
ร.25พัน3 ท็อปฮิต สมัคร 121คน คิดเป็น 201.7 %
สมัครเกินจำนวน 184 หน่วย
การเปิดรับสมัครชายไทยอายุ 18- 20 ปีและ 22 – 29 ปี ให้สมัครใจเป็น พลทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษ ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่1-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ครบกำหนดสมัครออนไลน์ แล้ว ปรากฏว่า ยอดต่ำกว่า ที่ทบ.คาดไว้ ราว1 หมื่นคน โดย มีผู้สมัครใจ 4,804 คน และ กองหนุนแสดงความสนใจ อีก2,047 คน
โดยพบว่าในจำนวน ผู้สมัคร นี้ เป็นคนอายุ18-20 ปี สมัคร 79.26% และอายุ 22-29 ปี คิดเป็น 20.74%
กองทัพภาค1 สมัคร 1,157 คน
โดย มทบ.17 กาญจนบุรี มีผู้สมัคร 102 คน เกินจำนวน
กองทัพภาค2 สมัคร 1,627คน
มทบ.28 จ.เลย สมัคร 378คน
มทบ.21 จ.นครราชสีมา สมัคร 304 คน
กองทัพภาค3 สมัคร 814 คน
มทบ.33 เชียงใหม่ สมัครมากสุด 149 คน
มทบ.39 พิษณุโลก สมัคร138 คน
มทบ.37 เชียงราย สมัคร 108 คน
กองทัพภาค4 สมัคร 1,206 คน
มทบ.46 ปัตตานี สมัครมากสุด 332 คน
มทบ.42 สงขลา สมัคร 102 คน
ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย
กองพันระวังป้องกัน มีผู้สมัครใจ 15 คน จากที่เปิดรับ 50 คน
กองพันทหารสื่อสาร สมัคร 12 คน จากที่เปิดรับ40 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "ปิดยอด สมัครใจเป็น พลnหารที่ 4,804 คน หนุ่มอิสาน -เหนือ สน่ใจสมัครเยอะ 18-20ปีสมัครมากสุด"
error: Content is protected !!